Tellimuse tühistamine

Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

·       Teil on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele. 14-päevane taganemisõigus ei laiene võlaõigusseaduse § 53 lõikes 4 loetletud esemetele ja teenustele.

·       Lepingust taganemiseks tuleb Teil Müüjale esitades vastav avaldus. Avaldus tuleb saata e-kirja teel aadressil info@yeint.ee. Pärast avalduse saamist saadab Müüja Teile viivitamatult kinnituse avalduse kättesaamise kohta.

·       Kui avaldate Müüjale soovi ostu-müügilepingust taganeda ning ei ole veel oma kaupu saanud, siis tühistatakse Teie tellimus ning Teid teavitatakse sellest e-kirja teel. Kui soovite lepingust taganeda pärast kauba kätte saamist, tuleb arvestada toote tagastamisega seotud tingimustega.

·       Tagastatav toode ei tohi olla kahjustatud ega muudetud. Kaup tuleb tagastada komplektsena, sealhulgas tuleb üheaegselt koos tagastatava kaubaga tagastada ka kingitused, mis antud tootega kaasas olid. Kasutades 14-päevast lepingust taganemise õigust, vastutab tarbijast Klient tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes (jaekaubanduse kaupluses).

·       Tarbijast klient kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele või tootel lasuvad puudused, mille kõrvaldamist on Teil õigus nõuda.