Garantii

1. Müüja annab ostjale toodetele garantiivastutuse samavõrd, kuivõrd tootja / tarnija on seda andnud. Tooraine - ja tootmisdefektiga toote kohustub müüja kõrvaldama omal valikul kas remontides katkise toote või andes uue toote tasuta.

2. Ostja peab viivitamatult tagastama vale toote müüjale. Tagastamisel peab kaasas olema koopia müügi arvest ja põhjus, miks toode tagastatakse (koopia ostja vastuvõtukontrolli protokollist). Ostja peab teatama ka võimalikust tagastusnumbrist ja müüja esindaja, kellega oli tehing sooritatud.

3. Garantii ei kata kahjustusi, mis tulenevad valest ladustamisest, töötlemisest või kasutamisest: projekteerimis-, arvutus- vms viga, ega normaalsest kulumisest või tootes tehtud muudatustest. Korrosioonitundlike toodete valiku eest vastutab ostja kui ei ole eraldi kirjalikult kokku lepitud teisiti.

4. Vigaste toodete tagastamise kulud katab ostja ja remonditud või uute toodete kohaletoimetamise kulude eest tasub müüja.

5. Müüja annab nii asendatud või remonditud toodetele uue garantiid, aga ainult algse toote garantiiaja lõpuni.

6. Müüdud vigase kauba garantiivastutus piirdub ainult kaubaga, müüja ei ole kohustatud hüvitama mingeid kaudseid kulusid.

Kontaktid
Abi ja Info
Meie brändid
Uudiskiri
Kampaaniatooted
Uued tooted
Leiunurk
Pakikapid